سوال
همسرم رفته شکایت نفقه و اجرت المثل کرده، چند روز دیگه جلسه دادگاه نفقه و هفته بعد جلسه دادگاه اجرت المثل است من تو طول21 ماهی ک با خانم زندگی کردم ماهی متوسط 300 هزارتومن براشون واریز کردم از عید ...
حل شده 0
arash 2 هفته 1 پاسخ 18 دیده شده