سوال
سلام من یک چک آماده نوشته شده از شریکم بابت سهم ام از سود شرکت که مدیرعامل هم هست گرفتم مبلغ ۵۰۰میلیون تومان که بعد ازمدتی چک را طی معامله ای تحویل یکی دیگه دادم وبعد از ۶ماه صادرکننده  بخاطر ...
حل شده 0
Samad 7 ماه 1 پاسخ 100 دیده شده

سوال
سلام. متاسفانه شاکی شاهدی برای اثبات صرب شتم ندارد و فقط گواهی پزشک قانونی و متهم هم شاهد و هم استشهادیه محلی دارد. دادیار بدون آنکه قرار وثیقه صادر نماید به متهم گفته است که برود و بعداً اطلاع داده ...
حل شده 0
زهرا خلیلی 9 ماه 1 پاسخ 320 دیده شده