سوال
اینجانب به مدت 4 سال است که در شرکتی مشغول به کار هستم و توسط این شرکت بیمه من پرداخت می‌شود. اما قرارداد کتبی ندارم. به تازگی شرکت قرارداد جدیدی را تنظیم کرده است که من از امضا کردن آن ...
حل شده 0
منوچهر سیمایی 2 ماه 1 پاسخ 50 دیده شده

سوال
سلام پدر من 1 سال نگهبان یک ساختمان بوده است و حقوق 7 ماه را دریافت کرده اما برای باقیمانده حقوقش میخواد طرح دعوا کنه ولی قراردادی با کارفرما نداره شکایت از کارفرما بدون قرارداد کار چه شرایطی دارد؟
حل شده 0
منوچهر سیمایی 3 ماه 1 پاسخ 48 دیده شده

سوال
سلام در شرکتی به عنوان حسابدار مشغول به کار شدم برای بستن قرارداد به من گفتند باید یک سفته بابت حسن انجام کار به آنها بدهم پر كردن سفته ضمانت بابت حسن انجام کار باید چگونه باشد؟
حل شده 0
لیلا غزنوی 3 ماه 1 پاسخ 31 دیده شده

سوال
سلام قرار است به عنوان حسابدار در یک رستوران استخدام شوم از من 50 میلیون سفته خواسته اند اما در قرارداد ذکر نکرده اند سفته حسن انجام کار اگر در قرارداد ذکر نشده باشد صحیح است؟
حل شده 0
آتنا بختیاری 3 ماه 1 پاسخ 38 دیده شده

سوال
سلام در کارخانه ای مشغول به کار بودم که به من گفته بودند بعد از سه ماه اگر دیدیم کارت خوب است قرارداد میبندیم بعد از سه ماه کارخانه تعطیل شد و من به حق و حقوقم نرسیدم آیا شکایت ...
حل شده 0
منوچهر سیمایی 3 ماه 1 پاسخ 39 دیده شده

سوال
سلام یک قرارداد سالیانه با کارفرما امضا کردیم و به مدت یک سال باهاشون همکاری کردم الان مدت قرارداد تموم شده است و من مازاد بر اون 2 ماه دیگه هم کار کردم ولی قرارداد جدید نداشتیم. حقوق اون دو ...
حل شده 0
arash 3 ماه 1 پاسخ 30 دیده شده