سوال
سلام پدر من 1 سال نگهبان یک ساختمان بوده است و حقوق 7 ماه را دریافت کرده اما برای باقیمانده حقوقش میخواد طرح دعوا کنه ولی قراردادی با کارفرما نداره شکایت از کارفرما بدون قرارداد کار چه شرایطی دارد؟
حل شده 0
منوچهر سیمایی 4 روز 1 پاسخ 8 دیده شده

سوال
سلام در شرکتی به عنوان حسابدار مشغول به کار شدم برای بستن قرارداد به من گفتند باید یک سفته بابت حسن انجام کار به آنها بدهم پر كردن سفته ضمانت بابت حسن انجام کار باید چگونه باشد؟
حل شده 0
لیلا غزنوی 4 روز 1 پاسخ 7 دیده شده

سوال
سلام قرار است به عنوان حسابدار در یک رستوران استخدام شوم از من 50 میلیون سفته خواسته اند اما در قرارداد ذکر نکرده اند سفته حسن انجام کار اگر در قرارداد ذکر نشده باشد صحیح است؟
0
آتنا بختیاری 4 روز 0 پاسخ ها 3 دیده شده

سوال
سلام در کارخانه ای مشغول به کار بودم که به من گفته بودند بعد از سه ماه اگر دیدیم کارت خوب است قرارداد میبندیم بعد از سه ماه کارخانه تعطیل شد و من به حق و حقوقم نرسیدم آیا شکایت ...
حل شده 0
منوچهر سیمایی 1 هفته 1 پاسخ 8 دیده شده

سوال
سلام یک قرارداد سالیانه با کارفرما امضا کردیم و به مدت یک سال باهاشون همکاری کردم الان مدت قرارداد تموم شده است و من مازاد بر اون 2 ماه دیگه هم کار کردم ولی قرارداد جدید نداشتیم. حقوق اون دو ...
حل شده 0
arash 1 هفته 1 پاسخ 13 دیده شده

سوال
یازده سال است با یک مجوعه دولتی کار می کنم شش سال اول حقوق نگرفتم و سمتم در سالهای اول جانشین مدیر و بعد از 5 سال  مدیر شدم از سال دوم مدیریت قرار داد مشاوره امضا کردم و بر ...
حل شده 0
ذبیح 3 ماه 1 پاسخ 46 دیده شده