سوال
جلسه دادرسی تمام شده و تقسیط مهریه صورت گرفته 20 سکه باید پیش قسط به من پرداخت کنند اما با گذشت سه ماه خبری نشده و تلفن من رو هم جواب نمیده اگر پیش قسط مهریه پرداخت نشود میتوان حکم ...
حل شده 0
پری زمانی 3 ماه 1 پاسخ 69 دیده شده

سوال
سلام من یک مغازه خرده فروشی دارم که درآمد خالص ماهیانه ام حدود دو میلیون تومان است و درآمد دیگری ندارم اگر بخواهم درخواست اعسار به دادگاه بدهم چطور باید ثابت کنم درآمدم اینقدره و بطور کلی مدارک لازم برای ...
حل شده 0
امید احمدی 3 ماه 1 پاسخ 51 دیده شده

سوال
سلام همسرم 80 میلیون از مهریه اش را از طریق اجرای ثبت مطالبه کرده و برای من نامه اش امده و 110 میلیون دیگر هم از طریق دادگاه مطالبه کرده است مطالبه همزمان مهریه از طریق اجرای ثبت و دادگاه ...
حل شده 0
54 3 ماه 1 پاسخ 51 دیده شده