سوال
با سلام, در صورتی که سکس دهانی بین مرد و خانومی انجام گرفته باشه و احتمال ریختن منی زن و مرد روی صندلی وجود داشته باشه, و با توجه به اینکه صندلی مورد اشاره یک وسیله عمومی در محل کار ...
حل شده 0
زهرا خلیلی 2 ماه 1 پاسخ 39 دیده شده