سوال
با سلام... میخواستم بدونم که جریمه کارفرما در صورت بیمه نکردن کارگر به چه شکل هست؟ من در پستی از مجله حقوقی شما با آدرس https://rokla.ir/2019/10/08/workers-premium-employer-and-how-to-pay-it/ دیدم که نوشته بودید جریمه نقدی معادل 2 تا 10 برابر حق بیمه! ...
حل شده 0
احمد یارمحمدی 9 ماه 1 پاسخ 195 دیده شده