سوال
سلام در صورتی که زوجه به من یک نامه با امضای خودش داده باشد که رضایتش را از ازدواج مجدد اعلام کرده باشد می‌شود به این نامه اکتفا کرد یا رضایت نامه همسر برای ازدواج مجدد باید به صورت دیگری ...
حل شده 0
arash 5 ماه 1 پاسخ 52 دیده شده

سوال
سلام یک سال است که ازدواج کرده‌ام و همسر من از نظر مالی به خانواده‌اش نیاز ندارد پدر ایشان در کوچک‌ترین مسئله زندگی ما دخالت می‌کنند از رفت و امد های ما تا بچه دار شدن و مسائل دیگه الان ...
حل شده 0
مبینا صمدی 6 ماه 1 پاسخ 88 دیده شده