سوال
قرارداد منع رقابت همون قرارداد عدم رقابت محسوب میشه یا قرارداد مجزایی هست؟ اگر تفاوت دارند برای بنده که قصد دارم شریکم رو در آینده از رقابت با خودم ممنوع کنم باید از کدوم قرارداد استفاده کنم؟
حل شده 0
احمد یارمحمدی 11 ماه 1 پاسخ 103 دیده شده