سوال
سلام ماشین بنده برای کد بد حجابی توقیف داشت و ماشین دست کسی بود پارک بود ماشینو بردن پارکینگ میخواستم ببینم فقط باید خلافی و اینارو بدم خودرو رو در بیارم یا مجازات توقیف خودرو بدحجابی چیز دیگه‌ای هست؟ یعنی ...
حل شده 0
Alireza 4 هفته 1 پاسخ 112 دیده شده