سوال
من مهریه خود را از طریق قرارداد صلح به شوهرم بخشیدم و ایشان نیز زیر ان را امضا کرد. حالا پشیمان شده‌ام و می‌خواهم مهریه خود را پس بگیریم. صلح نامه بخشش مهریه قابل برگشت است؟ آیا می‌توانم آن را ...
حل شده 0
یلدا شاهی 2 روز 1 پاسخ 6 دیده شده

سوال
سند صلح اموال غیر منقول باید دارای چه نکاتی باشد؟ بنده قصد دارم با موافقت مادربزرگم، یکی از املاک ایشان را به نام خود صلح نمایم. می‌خواستم بدونم چه شرایطی رو باید لحاظ کنیم تا این صلح نامه دارای اعتبار ...
حل شده 0
احمد یارمحمدی 3 ماه 1 پاسخ 278 دیده شده

سوال
سند صلح اموال غیر منقول باید در مورد تک تک اموال به صورت جداگانه تنظیم شود یا در یک قرارداد هم می‌توان تنظیم کرد؟ پدرم قصد دارد اموالش را به من صلح نماید و می‌خواهیم بدانیم آیا برای صلح کردن ...
حل شده 0
زهرا خلیلی 3 ماه 1 پاسخ 226 دیده شده

سوال
صلح قطعی ملک چیست ؟ در نمونه قرارداد‌های شما و همچنین در وبسایت‌های دیگر عبارت صلح قطعی را دیده‌ام. اما معنی آن را نمی‌دانم. معنی این عبارت حقوقی چیست. با تشکر از پاسخ شما.
حل شده 0
زهرا خلیلی 3 ماه 1 پاسخ 298 دیده شده