سوال
احتراما به استحصار عالی میرسانم در آپارتمانی در خیابان شادمان مستفر میباشم به همراه مادرمسنم سیستم فاصلاب خانه پاسخگو نیست و هر ده بیست روز مشکل ایحاد می کند تا کنون بالای یک ملیون تومان جهت باز کردن فاضلاب هزینه ...
حل شده 0
نقیبی 5 روز 1 پاسخ 17 دیده شده

سوال
من یه پارکینک با عرض بالا دارم.هم ماشینم توش جا میشه هم موتور سیکلتم.یکی از همسایه ها شاکیه که نمیتونی.قانون چی میگه درباره این موضوع؟ اصلا پارک خودرو و موتورسیکلت در یک پارکینگ ممکنه؟
حل شده 0
vafaee 6 ماه 1 پاسخ 89 دیده شده