سوال
ده ماه قبل ماشینی رو با تنظیم قرار داد اجاره به شرط تملیک واگذار کردم. شرایط معامله اینجور بود که نصف مبلغ خودرو را نقدا و بقیه مبلغ رو  چک به مدت ۱۲ ماه گرفتم که دو ماه دیگر سررسیدشه. ...
حل شده 0
لیلا غزنوی 1 سال 1 پاسخ 99 دیده شده