سوال
باسلام اینجانب، بعنوان خریدار، مبایعه نامه‌ای را بافروشندۀ ملک، تنظیم نمودیم. حال باتوجه به اینکه مبایعه نامه را دونفر و با دوخط که البته شهود مبایعه نامه هستند،و بعنوان شاهد، ذیل قرارداد را امضا نمودند، ازحیث اعتبار، لطمه‌ای به این قرارداد ...
حل شده 0
مجتبی 6 ماه 1 پاسخ 277 دیده شده