اعتبار قولنامه بعد از فوت فروشنده چه میزان است؟

سوال

سلام ما خانه ای را از شخص مسن و کهنسالی که فروشنده بودند به صورت قولنامه ای خریداری نمودیم متاسفانه ایشان بعد از چند وقت فوت کردند. حالا ورثه قصد باطل کردن قولنامه را دارند.از لحاظ خقوقی راهی دارن خانه را به ما ندهند؟

حل شده 0
لیلا غزنوی 6 ماه 1 پاسخ 1646 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

  1. قولنامه خانه میان شما و فروشنده پیش از مرگ ایشان تنظیم و مالکیت خانه به شما منتقل شده است. وراث شخص متوفی نمیتوانند این مالکیت را نادیده بگیرند. با این حال، ممکن است جهت اثبات مالکیت خود به دادگاه احضار شوید یا وراث شرایطی را ایجاد کنند که مجبور باشید جهت اثبات مالکیت خود اقامه ی دعوا کنید. اما آنچه مسلم است شما مالک قطعی خانه هستید حتی با وجود قولنامه ای بودن معامله.

    بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ