شکایت و پرینت تلگرام با هم ضرورتی دارند؟

سوال

سلام. آیا برای دریافت پرینت تلگرام باید حتماً شکایت طرح شود و با دستور قاضی انجام شود؟ در وقع می‌خواهم بدانم که شکایت و پرینت تلگرام با هم ضرورتی دارند؟

حل شده 0
یلدا شاهی 6 ماه 1 پاسخ 98 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

  1. شکایت و پرینت تلگرام با هم ضرورت دارند اما این به معنای آن نیست که بلافاصه پس از طرح شکایت، قاضی این دستور را صادر کند. قاضی تنها در صورتی که در راستای صدور حکم ضرورت بداند اقدام به صدور این دستور می‌کند.

    بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ