فوت یکی از طرفین قرارداد باعث فسخ قرارداد می شود؟

سوال

بنده و ۴ نفر از دوستانم مالک یک زمین با ساختمان هستیم، درتنظیم قولنامه این نکته را هم ذکر کردیم که مبلغ ۹۰۰ میلیون تومان را به‌عنوان ضرر و زیان هرطرف خریدار و فروشنده در نظر گرفتیم که در صورت فسخ از هر طرف باید این مبلغ پرداخت گردد. یکی از دوستانم که یکی از شرکا هم بود، چندماه گذشته فوت شده است. آیا این امر فسخ تلقی می‌شود؟

حل شده 0
زهرا خلیلی 4 هفته 1 پاسخ 17 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

  1. در فرض سوال فوت یکی از طرفین باعث فسخ یا ابطال قرارداد نمیباشد

    بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ