آیا استفاده از جاکفشی در مشاعات ساختمان مستحق شکایت است؟

سوال

آیا می‌توان از  جا کفشی در راه رو‌ها و راه پله ها استفاده کرد؟ آیا در مشاعات آپارتمان مانند راه‌ رو‌ها و راه پله ها حق استفاده از جاکفشی وجود دارد؟ استفاده از جا کفشی در مشاعات ساختمانی مستحق شکایت است؟ ماده قانونی این مورد کدام است؟ و در صورت همچین مشکلی به کدام مرجع حل اختلاف مراجعه کنیم؟

حل شده 0
آتنا بختیاری 4 هفته 1 پاسخ 19 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

  1. استفاده از جا کفشی در مشاعات به گونه ای که مزاحم عبور و مرور باشد مستحق شکایت در دادگاه میباشد

    بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ