مطالبه مهریه عندالاستطاعه را چطور میتوان مطالبه کرد؟

سوال

سلام در صورتی که مهریه زنم ۱۱۴ سکه و عندالاستطاعه است اگر بخوایم جدا شیم طلاق بگیریم و من توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشم مطالبه مهریه عندالاستطاعه منتفی است؟

حل شده 0
احمد یارمحمدی 2 هفته 1 پاسخ 20 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

  1. سلام زن فقط در صورتی میتواند مطالبه مهریه عندالاستطاعه کند که اموال مرد را برای توقیف به دادگاه معرفی کند.

    بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ