مسدود شدن حساب بانکی بخاطر مهریه را چطور میتوان پیگیری کرد؟

سوال

سلام همسرم برای مهریه اش تقاضای تامین خواسته کرده و حساب های بانکی من توقیف شده الان هیچ پولی ندارم و تا جلسه رسیدگی ۱ ماه مونده مسدود شدن حساب بانکی بخاطر مهریه را چطور میتوان پیگیری کرد؟

حل شده 0
امید احمدی 2 هفته 1 پاسخ 20 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

  1. سلام مسدود شدن حساب بانکی بخاطر مهریه تا زمان پرداخت کامل مهریه ادامه خواهد داشت.

    بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ