عدم حضور زوجه در دادگاه تمکین چه تاثیری در روند پرونده دارد؟

سوال

با سلام

جلسه دادرسی الزام به تمکین یا عدم تمکین زوجه برگزار شده و زوجه در جلسه حضور نداشته در این حالت رای دادگاه به نفع کیست؟ و آیا زوجه در مورد رای حق اعتراض دارد؟

حل شده 0
54 8 ماه 1 پاسخ 104 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

  1. عدم حضور زوجه در دادگاه تمکین می‌تواند دلیلی بر حقانیت ادعای شما در نظر قاضی دادگاه باشد و حکم علیه ایشان داده شود اما این عدم حضور مانع از حق تجدیدنظری خواهی ایشان نخواهد بود.

    بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ