خیار عیب در ملک تا چه زمانی امکان فسخ قرارداد را فراهم میکند؟

سوال

سلام ۱ سال پیش ملکی را خریدیم اما تا ۳ ماه پیش به اینجا نیامده بودیم الان که آمدیم متوجه عیب هایی شدیم که قبل از خرید به ما گفته نشده و خود فروشنده این را قبول کرده خیار عیب در ملک تا چه زمانی امکان فسخ قرارداد را فراهم میکند؟

حل شده 0
منوچهر سیمایی 4 هفته 1 پاسخ 17 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

  1. بروز عیب زمانی موجب فسخ است که سبب شود ملک از حالت انتفاع خارج شود لکن ممکن است شرایط پیش امده مربوط به اوصاف ملک باشد که الان خلاف ان محرز شده که بازهم فروشنده حق فسخ دارد

    بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ