شکایت از پلاک خودرو چند وقت میماند؟

سوال

با سلام، مشاوران و وکلای محترم در مورد سوال‌هایی که در مورد شکایت از پلاک خودرو بود، فرموده بودند که در زمان تعویض پلاک می‌توانیم متوجه بشویم که از پلاک خودروی ما شکایت شده‌یا نه؛ اگر شخصی به‌اشتباه یا خدایی نکرده از روی دشمنی از پلاک ما شکایت کرده باشد و ما چند سال بعد بخواهیم تعویض پلاک کنیم، تکلیف چیست؟ چگونه می‌شود اثبات کرد؟ شکایت از پلاک خودرو چند وقت میماند؟

0
mohammad 2 هفته 0 پاسخ ها 83 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ