شرایط فسخ قرارداد از طرف فروشنده چند میلیون است؟

سوال

اینجانب یک دستگاه آپارتمان فروختم به شخصی و یک خانه خریداری کردم. اما در حال حاضر به دلیل آن که ارزش ملک بیشتر شده است میخواهم قرارداد را با خریدار فسخ کنم و ملک خودم را پس بگیرم. شرایط فسخ قرارداد از طرف فروشنده چند میلیون است؟

حل شده 0
arash 2 ماه 1 پاسخ 71 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

  1. عقد بیع یک قرارداد لازم است و فقط در صورتی که در متن قرارداد، برای شما امکان فسخ آن تعریف شده باشد، می‌تواند از فروشی که داشته‌اید صرف نظر کنید. در غیر اینصورت، فسخ و رجوع از تعهدات قراردادی امکان پذیر نیست.

    بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ