نحوه تقسیم سود در شراکت مغازه با قرارداد چگونه است؟

سوال

سلام مغازه ای داریم که ۷۰ درصد از سرمایه را شریکم تامین میکند اما پیگیری ها و سفارش جنس و رسیدگی ها به اضافه ۳۰ درصد از سرمایه با من است برای تقسیم سود بستگی به درصد سرمایه دارد یا چیزهای دیگر  هم شامل میشود؟ نحوه تقسیم سود در شراکت مغازه با قرارداد چگونه است؟

حل شده 0
یلدا شاهی 4 هفته 1 پاسخ 20 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

  1. تقسیم سود در شراکت با توافق طرفین ضمن قرارداد تعیین میشود ودر غیر این صورت با جلب نظر کارشناس برحسب عرف

    بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ