فسخ قرارداد و استرداد ثمن چطور انجام می شود؟

سوال

سلام یک واحد آپارتمان پیش خرید کردم که به ما گفتن ۳ ماه دیگه زمان تحویلشه این ۳ ماه شده ۵ ماه و هنوز خانه آماده نشده است. من هم عجله داشتم. فسخ قرارداد و استرداد ثمن چطور انجام می‌شود؟

حل شده 0
maryam abedi 1 هفته 1 پاسخ 9 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

  1. فسخ قرارداد و استرداد ثمن به شرایط پیش بینی شده در قرارداد بستگی دارد که تحت عنوان تخلف از شرط مطرح میشود و در صورت وجود شرایط باید از طریق تنظیم دادخواست اقدام نمود

    بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ