سند صلح اموال غیر منقول

سوال

سند صلح اموال غیر منقول باید در مورد تک تک اموال به صورت جداگانه تنظیم شود یا در یک قرارداد هم می‌توان تنظیم کرد؟ پدرم قصد دارد اموالش را به من صلح نماید و می‌خواهیم بدانیم آیا برای صلح کردن این اموال که بیشتر از یک مورد است نیاز به تنظیم قرارداد مجزا برای تک تک آن‌ها داریم؟ یعنی می‌خواهیم باید صلح نامه‌های متعددی را امضا نمایم؟

حل شده 0
زهرا خلیلی 3 ماه 1 پاسخ 228 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

  1. نه. لزوماً نیازی به قرارداد‌های جداگانه وجود ندارد. اما اگر برای یک یا چند مال شرایط خاصی وجود دارد، آن مال یا اموال را با قرارداد جداگانه‌ای صلح شود.

    بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ