درخواست مهریه بدون طلاق برای زن ممکن است؟

سوال

سلام من میخوام بنا به دلایلی مهریه را به اجرا بگذارم ولی نمیخوام تا وقتی که مهریه را دریافت نکردم تقاضای طلاق بدم درخواست مهریه بدون طلاق برای زن ممکن است؟

حل شده 0
maryam abedi 2 هفته 1 پاسخ 23 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

  1. سلام درخواست مهریه بدون طلاق برای زن ممکن است و در صورت عندالمطالبه بودن مهریه میتواند در هر زمانی برای دریافت آن اقدام کند.

    بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ