دادخواست عدم تمکین در دوران عقد و دوشیزه بودن زوجه امکان دارد؟

سوال

باسلام… در صورتی که زن در دوران عقد به سر ببرد و دوشیزه باشد و در منزل پدرش اقامت داشته باشد مرد میتواند اظهارنامه عدم تمکین برایش بدهد و با این کار نفقه پرداخت نکند؟

حل شده 0
سید ابراهیم زارع مویدی 3 ماه 1 پاسخ 51 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

  1. سلام نمیتونید نفقه ندید و خانوم در جواب الزام به تمکین شما میتونه از حق حبس استفاده کنه و تمکین رو منوط به پرداخت کل مهریه کنه.

    بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ