تمدید حکم جلب مهریه بعد از انقضای مدت،ممکن است؟

سوال

سلام همسرم حکم جلبم را برای مهریه گرفته و من خودم را پنهان کردم و به خانه نمیرم میخواستم بدونم این حکم چند روز اعتبار دارد و تمدید حکم جلب مهریه بعد از انقضای مدت،ممکن است؟

حل شده 0
امید احمدی 2 هفته 1 پاسخ 19 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

  1. سلام تمدید حکم جلب مهریه بعد از انقضای مدت مذکور در حکم ، ممکن است و همسر شما میتواند با مراجعه به مراجع قضایی درخواست تمدید حکم جلب دهد.

    بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ