بخشش مهریه با قرارداد صلح هم امکان پذیر است؟

سوال

سلام همسرم اصرار دارد که با قرارداد صلح مهریه‌ام را به او ببخشم اگر بخشش مهریه با قرارداد صلح را انجام دهم امکان رجوع از آن را خواهم داشت؟

حل شده 0
زهرا خلیلی 1 هفته 1 پاسخ 12 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

  1. بخشش مهریه ازطریق صلح امکان پذیر است لیکن امکان رجوع وجود ندارد

    بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ