استرداد ثمن معامله بعد از فسخ قرارداد امکان دارد؟

سوال

ملکی را فروختیم و از خریدار ۵ چک گرفتیم و در قرارداد آورده‌ایم که در صورت پاس نشدن هر کدام از چک‌ها قرارداد فسخ شود چک اول پاس شده و چک دوم برگشت خورده است و ما می‌خواهیم قرارداد را فسخ کنیم آیا استرداد ثمن معامله بعد از فسخ قرارداد امکان دارد؟

حل شده 0
منوچهر سیمایی 1 هفته 1 پاسخ 8 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

  1. استرداد ثمن بعد از فسخ معامله به شرایط پیش بینی شده در قرارداد بستگی دارد ودر فرض سوال استرداد ثمن امکانپذیر است

    بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ