فسخ قرارداد اجاره پیش از تحویل امکان پذیر است؟

سوال

سلام یک ملک تجاری اجاره کردیم و قرارداد در بنگاه امضا کردیم که یک ماه دیگه مهلت تحویل آن است ولی من به مشکلی برخوردم که نمیتونم پول جور کنم فسخ قرارداد اجاره پیش از تحویل امکان پذیر است؟

حل شده 0
maryam abedi 4 هفته 1 پاسخ 22 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

  1. اگر در مورد اجاره عیبی ظاهر شود که انرا از حالت انتفاع خارج نماید امکان فسخ پیش از تحویل امکانپذیر است در غیر این صورت با توافق طرفین.

    بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ