فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک به صورت یه طرفه ممکنه؟

سوال

میشه قرارداد اجاره به شرط تملیک رو یک طرفه فسخ کرد؟

حل شده 0
vafaee 9 ماه 1 پاسخ 111 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

  1. از نظر حقوقی ، این نوع قرارداد، قراردادی لازم است. یعنی که هیچ کدام از طرف های قرارداد حق ندارند آن را با میل خود فسخ کنند و فسخ قرارداد تنها در صورتی امکان پذیر است که یکی از شرایط ذکر شده در متن قرارداد انجام نگرفته باشد و جریمه ی عدم انجام آن شرط هم امکان فسخ قرارداد توسط طرف دیگر آن باشد…

    با این وجود مطالعه ی متن قرارداد اهمیت دارد و عرایض بنده پاسخی کلی به سوال حضرت عالی می باشد… چه بسا در متن قرارداد مواردی وجود داشته باشد که پاسخ دیگری را طلب کند…

    بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ