اعتبار قولنامه بعد از مرگ فروشنده مثل قبل است؟

سوال

سلام منزلی را قولنامه ای خریدیم الان فروشنده فوت کرده ورثه به دنبال این هستند که خانه را پس بگیرند اعتبار قولنامه بعد از مرگ فروشنده مثل قبل است؟

حل شده 0
arash 4 هفته 1 پاسخ 40 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

  1. فوت فروشنده موجب بی اعتباری قولنامه نمیشود و لیکن خریدار بایستی از نظر حقوقی دادخواست الزام به تنظیم سند علیه ورثه ارایه دهد و اگر ورثه ترکه را تقسیم کرده اند خریدار میتواند اعتراض ثالث نماید

    بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ