رجوع به بذل مهریه در قانون پیش بینی شده است؟

سوال

سلام مهریه همسرم ۲۱۳ سکه و یک سفر حج بود که بعد از ازدواج به دفترخانه رفتیم و نوشت و امضا کرد که مهریه را بخشیده اگر مشکلی پیش بیاید رجوع به بذل مهریه در قانون پیش بینی شده است؟

حل شده 0
منوچهر سیمایی 2 هفته 1 پاسخ 17 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

  1. سلام اگر بخشش مهریه در قالب هبه معوض باشد امکان رجوع وجود ندارد اما اگر بخشش مهریه در قالب هبه غیر معوض است رجوع به بذل مهریه در قانون پیش بینی شده است.

    بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ