تخلیه ملک استیجاری زودتر از موعد با چه شرایطی امکان دارد؟

سوال

سلام یک مستاجر دارم که دو ماه است به خانه ما آمدند از قبل به ما گفتند سه نفر هستند ولی الان دو نفر دیگر هم اضافه شده اند و از رفت و آمد ها و سر و صدایشان همسایه ها شاکی هستند تخلیه ملک استیجاری زودتر از موعد با چه شرایطی امکان دارد؟

حل شده 0
پری زمانی 4 هفته 1 پاسخ 25 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

  1. شرایط تخلیه ضمن قرارداد با توافق طرفین تعیین میگردد و شرایط مذکور از موارد مجوز تخلیه برای موجر محسوب نمیشود لیکن بهتر است شرایط مذکور صورتجلسه شود و سپس میتوان اقداماتی را انجام داد

    بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ