گرفتن حکم جلب مهریه برای زوج چه مراحلی دارد؟

سوال

سلام همسرم ۶ ماه است که هیچی بابت مهریه به من نداده با این که وضع مالی خوبی دارد من میخوام ازش شکایت کنم ازین بابت. گرفتن حکم جلب مهریه برای زوج چه مراحلی دارد؟

حل شده 0
یلدا شاهی 2 هفته 1 پاسخ 17 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

  1. سلام گرفتن حکم جلب مهریه برای زوج با ارائه درخواست حکم جلب به دادگاه انجام میشود.

    بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ