اختلاف بین کارگر و کارفرما بدون قرارداد کتبی چگونه است؟

سوال

اینجانب به مدت ۴ سال است که در شرکتی مشغول به کار هستم و توسط این شرکت بیمه من پرداخت می‌شود. اما قرارداد کتبی ندارم. به تازگی شرکت قرارداد جدیدی را تنظیم کرده است که من از امضا کردن آن امتناع کرده ام. همین امر باعث لجبازی کارفرما با من شده است. آیا بهتر نیست که استعفا بدهم؟ یا کارفرما می‌تواند برای این موضوع من را اخراج کند؟ اگر حقوق من را پرداخت نکردند چه کار می‌توانم انجام دهم؟ اختلاف بین کارگر و کارفرما بدون قرارداد کتبی چگونه است؟

حل شده 0
منوچهر سیمایی 4 هفته 1 پاسخ 24 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

  1. در صورتی کارگر بدون قرارداد برای کارفرما خدمت کند اجری وی مشمول مقررات قانون مدنی است…چنانچه بعد از انقضای قرارداد قبل قرارداد جدید امضا نشود کارفرما الزامی به پرداخت حق بیمه ندارد

    بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ