جریمه فسخ قرارداد خرید ملک چه مقداری است؟

سوال

سلام من خانه‌ای خریدم به مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان بعد از گذشت ۶ ماه که تازه در آن سکونت کردیم با همسایه‌ها اختلاف دارم و قصد دارم این قرارداد را فسخ کنم. جریمه فسخ قرارداد خرید ملک چه مقداری است؟

حل شده 0
پری زمانی 1 هفته 1 پاسخ 9 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

  1. جریمه فسخ قرارداد خرید ملک از نظر میزان خسارت با توافق طرفین ضمن قرارداد بیع تعیین میگردد البته در صورت وجود حق فسخ برای خریدار در محدوده زمانی مشخص اعمال حق نیاز به پرداخت خسارت ندارد که بازهم با توافق طرفین ممکن‌است تغییر یابد

    بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ