کمیسیون فسخ قرارداد اجاره قبل از تحویل چقدر است؟

سوال

سلام خانه‌ای را اجاره کردم یک هفته قبل از تحویل تصمیم به فسخ قرارداد گرفته‌ام و موجر هم موافق است.اجاره کمیسیون فسخ قرارداد اجاره قبل از تحویل چقدر است؟

حل شده 0
آتنا بختیاری 1 هفته 1 پاسخ 9 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

  1. اصولا تعهد بنگاه با معرفی ملک و انعقاد قرارداد اجاره بین موجر و مستاجر پایان میابد و بنگاه مستحق دریافت تمام کمیسیون میباشد ولیکن میزان کمیسیون فسخ قرارداد قبل از تحویل با توافق طرفین قابل تغییر است

    بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ