صلح قطعی ملک چیست ؟

سوال

صلح قطعی ملک چیست ؟ در نمونه قرارداد‌های شما و همچنین در وبسایت‌های دیگر عبارت صلح قطعی را دیده‌ام. اما معنی آن را نمی‌دانم. معنی این عبارت حقوقی چیست.

با تشکر از پاسخ شما.

حل شده 0
زهرا خلیلی 6 ماه 1 پاسخ 621 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

  1. صلح قطعی ملک به معنای انتقال بی‌قید و شرط ملک است. بر همین اساس، اگر ملک در رهن بانک باشد بدون شک صلح قطعی تا زمان خارج شدن مال از رهن بانک، امکان پذیر نیست. پس صلح قطعی به معنای انتقال تمام و کمال مال بدون قید و شرط و بدون وجود محدودیت موقت قانونی است.

    بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ