اعتبار قولنامه دستی با امضای شاهد چقدر است؟

سوال

سلام یک واحد آپارتمان را یک ماه پیش به صورت قولنامه ای در بنگاه خریدم با امضای دو شاهد اعتبار قولنامه دستی با امضای شاهد چقدر است؟

حل شده 0
احمد یارمحمدی 4 هفته 1 پاسخ 26 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

  1. قولنامه عادی با حضور و امضای دو شاهد معتبر است

    بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ