در صورت عدم مراجعه خریدار خودرو برای فک پلاک و تنظیم سند چکار باید کرد؟

سوال

خودرویی را قولنامه ای خریداری نموده ام و یک هفته بعد هم فروختم و از فروشنده هم برای خریدار وکالت یک ماهه فک پلاک گرفتم ولی متاسفانه پس از گذشتن سر رسید وکالت، خریدار از مراجعه برای فک پلاک امتناع کرده و وکالت باطل گردیده است ضمن اینکه ایشان اظهار میدارد میخواهم ماشین را بفروش برسانم و پس از فروش مراجعه می کنم. آیا از نظر قانونی اینجانب ملزم به اخذ وکالت مجدد برای خریدار میباشم یا به دلیل عدم مراجعه در زمان مقرر می توانم از این کار خودداری کنم؟

حل شده 0
زهرا خلیلی 9 ماه 1 پاسخ 339 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

  1. به هر حال شما به عنوان فروشنده ملزم به تعویض پلاک و تنظیم سند خواهید بود و عدم پیگیری فعلی خریدار این مسئولیت را از شانه ی شما خالی نخواهد کرد. پیشنهاد میکنم الزام ایشان به فک پلاک را از مراجع صالح قانونی بخواهید.

    بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ