در صورت گم شدن قولنامه اول خرید ملک از مالک قبلی ، برای انتقال سند چه کاری باید کرد ؟

سوال

زمینی را ۳۷ سال قبل خریداری کردم و بعد از خرید و گذشت چند سال زمین تفکیک شده و سند تک برگ صادر گردید اما در حال حاضر، من از فروشنده قولنامه دستی دارم و قولنامه قبلی در اختیار اینجانب نیست. ضمن آن که فروشنده اولیه به صورت شفاهی قبول دارد که ملک را واگذار کرده اما همکاری دیگری با بنده نمیکند از طرفی چون مالک اولیه شریک داشته و سندها بنام شریک صادر شده ، ایشان تقاضای قولنامه از مالک اول را دارد . ضمنا قولنامه اولیه ۲۰۰ متر بوده که فروشنده آخر بصورت ۲ تا ۱۰۰ متر فروخته یعنی ۲۰۰ متر خریده و به دو نفر جدا فروخته است. لطفا راهنمایی بفرمایید

حل شده 0
سید ابراهیم زارع مویدی 8 ماه 1 پاسخ 458 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

  1. شما میتوانید با مدارک دیگری همچون شهادت شهود مبنی بر تصرف قبلی خود و همچنین پرداخت قبوض مختلف ملک نسبت به اثبات مالکیت خود اقدام نمایید.

    بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ