فسخ صیغه موقت قبل از موعد با کدام یک از طرفین است؟

سوال

زن برای فسخ صیغه موقت قبل از موعد باید چه اقدامی انجام دهد؟ اصلا زن این اختیار را دارد که صیغه را خودش پیش از موعد بر هم بزند؟

حل شده 0
یارا اسدی 4 ماه 1 پاسخ 60 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

  1. سلام فسخ صیغه موقت قبل از موعد یا به اصطلاح بخشش مدت صیغه فقط از طریق مرد امکان دارد مگر اینکه قبلا در صیغه نامه این حق برای زن توافق شده باشد.

    بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ